Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Thông báo về việc tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019

Công văn tuyển chọn của Đại học Huế xem TẠI ĐÂY

Danh mục 146 đề tài được Đại học Huế phê duyệt xem TẠI ĐÂY

 Trần Thị Mai Thi  27-08-2018 In

Được đăng ở: Website chính


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---