Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT - Tin tức & Thông báo: Thông báo V/v đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2018
 

Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Thông báo V/v đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Thực hiện công văn số 331/ĐHH-KHCNMT ngày 27/3/2017 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN các cấp năm 2018 như sau:

1.      ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

Đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện từ năm 2018, bao gồm:

a. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

- Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước: đề xuất theo các biểu mẫu tại Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN.

- Nhiệm vụ HTQT về KHCN theo Nghị định thư: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN.

b. Các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT.

- Dự án SXTN cấp Bộ: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Quyết định 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ GD&ĐT.

- Chương trình KHCN cấp Bộ: đề xuất theo mẫu 1, phụ lục I tại Thông tư 16/2012/TT-BGDĐT ngày 9/5/2012 của Bộ GD&ĐT.

- Nhiệm vụ Quỹ gen cấp Bộ: đề xuất đề cương thuyết minh theo biểu mẫu A7a-TMBT-NVQG, phụ lục 4 tại Thông tư 18/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ KH&CN.

c. Các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế, cấp cơ sở (bao gồm các đề tài KH&CN cấp Trường, cấp khoa hoặc tương đương)

Cá nhân đề xuất cho đơn vị để tổng hợp nộp cho Trường.

Lưu ý: Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp ĐH Huế, ngoài nộp phiếu đề xuất thì cá nhân phải đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn).

2.      ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ

- Lập danh mục tổng hợp đề xuất từng loại nhiệm vụ của đơn vị mình theo các biểu mẫu quy định. Các danh mục này phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, được đơn vị thông qua và Trưởng đơn vị ký xác nhận.

- Đề xuất các hoạt động KHCN cấp cơ sở của đơn vị mình, bao gồm việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, các hoạt động khác (tham gia chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, …) theo các biểu mẫu quy định.

- Gửi các bảng danh mục tổng hợp cùng với phiếu đề xuất của các cá nhân cho Trường qua Phòng KHCN-HTQT, đồng thời gửi tất cả các file danh mục tổng hợp và phiếu đề xuất của cá nhân qua hệ thống Thông tin quản lý hoặc qua địa chỉ email khcndhkh@hueuni.edu.vn.

3.      TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 12/4/2017.

CẬP NHẬT: theo thông báo mới nhất của ĐH Huế, thời hạn nộp đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp ĐH Huế và cấp cơ sở sẽ lùi lại đến hết ngày 12/5/2017, còn các loại nhiệm vụ khác vẫn hết hạn ngày 12/4/2017.

 

Các biểu mẫu và phụ lục đều được đăng tải trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và thông báo cho các cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình biết để việc xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2018 của Trường được triển khai theo đúng kế hoạch./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Hà Văn Hành

 - NLH Huấn -  04-04-2017 In

Được đăng ở: Website chính


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---