Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Thông báo Học bổng của Đại Khon Kaen, Thái Lan

Trường Đại học Khoa học nhận được Thông báo của Đại Khon Kaen, Thái Lan về việc tuyển chọn sinh viên và cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia các chương trình đào tạo sau đại học và các chương trình nghiên cứu thuộc các ngành khoa học và công nghệ của Đại học Khon Kaen.

Trường Đại học Khoa học nhận được Thông báo của Đại Khon Kaen, Thái Lan về việc tuyển chọn sinh viên và cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) tham gia các chương trình đào tạo sau đại học và các chương trình nghiên cứu thuộc các ngành khoa học và công nghệ của Đại học Khon Kaen.

Hồ sơ học bổng xem tại: https://ird.kku.ac.th/gms_scholarships/ hoặc http://ird.kku.ac.th

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/4/2017

Địa chỉ nộp hồ sơ: Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya

International Relations Division, Khon Kaen University

4th floor, Bimala Kalakicha Building

123 Mittraphab Road, Muang Khon Kaen

Khon Kaen 40002, THAILAND

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến thông tin này đến các cá nhân có quan tâm.

Trân trọng./.

Phòng KHCN-HTQT

 Trần Thị Thạch Hà  22-02-2017 In

Được đăng ở: Website chính


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---