Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT - Tin tức & Thông báo: Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2016
 

Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 1239/ĐHH-KHCNMT ngày 31/12/2014 của Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị chủ trương và nội dung triển khai việc xây dựng kế hoạch KH&CN các cấp năm 2016 như sau:

1.      Đối với cá nhân

Đề xuất các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN các cấp theo hướng dẫn của ĐH Huế trong công văn số 1239/ĐHH-KHCNMT, bao gồm: nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế và nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp ĐH Huế, ngoài nộp phiếu đề xuất thì cá nhân phải đề xuất online trên phần mềm Quản lý đề tài KHCN của ĐH Huế (địa chỉ truy cập phần mềm là http://qlkh.hueuni.edu.vn).

2.      Đối với đơn vị

Lập danh mục tổng hợp từng loại nhiệm vụ của đơn vị mình. Các danh mục này phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, được đơn vị thông qua và gửi bằng văn bản có chữ ký xác nhận của trưởng đơn vị cùng với phiếu đề xuất của các cá nhân cho Trường qua Phòng KHCN-HTQT, đồng thời gửi tất cả các file danh mục tổng hợp và phiếu đề xuất của cá nhân qua hệ thống Thông tin quản lý hoặc qua địa chỉ email nckhdn@gmail.com.

3.      Tiến độ thực hiện

a. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp Bộ

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế từ ngày 5/01/2015 đến ngày 5/02/2015.

- Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 31/01/2015.

b. Các nhiệm vụ KH&CN cấp ĐH Huế

- Cá nhân đề xuất trên phần mềm Quản lý khoa học của ĐH Huế từ ngày 5/01/2015 đến ngày 5/02/2015.

- Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 15/02/2015.

c. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Bao gồm các đề tài KH&CN cấp cơ sở Trường ĐHKH, đề tài NCKH sinh viên, các hội nghị, hội thảo, các hoạt động khác (tham gia Chợ công nghệ và thiết bị, triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ, hoạt động sở hữu trí tuệ, …).

Các đơn vị tổng hợp và nộp cho Trường chậm nhất là đến hết ngày 30/4/2015.

 

Kèm theo công văn này là công văn số 1239/ĐHH-KHCNMT của ĐH Huế.

Các biểu mẫu và phụ lục có thể tải trên trang web của Bộ KH&CN (địa chỉ http://www.most.gov.vn), và trên trang web của Trường (địa chỉ http://www.husc.edu.vn) ở mục Tải files, văn bản, biểu mẫu > Khoa học công nghệ > Kế hoạch KH&CN hàng năm.

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện và thông báo cho các cán bộ và sinh viên thuộc đơn vị mình biết để việc xây dựng các nhiệm vụ KH&CN năm 2016 của Trường được triển khai theo đúng kế hoạch./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
 - NLH Huấn -  13-01-2015 In

Được đăng ở: Website chính


Các thông báo đã đưa:
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---