Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/khcn/maincore.php on line 17
 Phòng KHCN - HTQT - Chuyên mục: Hoạt động khoa học công nghệ
 

Phòng KHCN - HTQT

3828427, 3837847
 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/deptemplate/articles_view.php on line 34
Hoạt động khoa học công nghệ

Trường Đại học Khoa học có phong trào nghiên cứu khoa học phát triển mạnh trên cả ba lĩnh vực: khoa học tự nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, nhân văn. Đã có hàng trăm đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cơ bản và cấp Nhà nước, cấp Bộ được nghiệm thu, chuyển giao ứng dụng sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, giảng viên của trường đã hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở và nhiều dự án, hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng với các cơ sở sản xuất và địa phương trong khu vực.

Song song với hoạt động đào tạo, cán bộ của trường đã và đang tích cực thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và công nghệ, tổ chức và hướng dẫn nghiên cứu trong cán bộ và sinh viên.

Giai đoạn 1996-2000:
- 51 đề tài cấp Nhà nước.
- 85 đề tài cấp Bộ.
- 4 đề tài trọng điểm cấp Bộ.
- 35 đề tài cấp Tỉnh.
- 152 đề tài cấp Cơ sở.
- 112 đề tài NCKH Sinh viên.
- 3 dự án hợp tác với nước ngoài.

Giai đoạn 2001-2005:
- 1 đề tài độc lập cấp Nhà nước.
- 2 đề tài trọng điểm cấp Bộ.
- 94 đề tài cấp Bộ.
- 87 nhiệm vụ NCCB.
- 97 đề tài cấp Cơ sở.
- 103 đề tài NCKH Sinh viên.
- 9 dự án hợp tác với nước ngoài.

Giai đoạn 2006-2010:
- 83 nhiệm vụ NCCB trong KHTN
- 2 đề tài trọng điểm cấp Bộ
- 67 đề tài cấp Bộ
- 11 đề tài cấp tỉnh
- 51 đề tài cấp trường
- 1 nhiệm vụ sản xuất thử nghiệm
- 50 đề tài NCKH của SV
- 6 dự án quốc tế
(chỉ mới thống kê đến cuối năm 2008)
khoahoc2_small
khoahoc4_small

Ngoài ra, Trường Đại học Khoa học còn chủ trì thực hiện nhiều dự án, đề tài nghiên cứu điều tra cơ bản cùng với các hợp đồng nghiên cứu - ứng dụng được triển khai từ nguồn kinh phí do hợp tác Quốc tế mang lại hoặc từ ngân sách địa phương và các doanh nghiệp ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.


 - NLH Huấn -  23-06-2010  In
Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---