Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Công đoàn

Lịch thi đấu giải bóng đá nam 7 người CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI - năm 2019

Lịch thi đấu giải bóng đá nam 7 người CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI - năm 2019

Tải file tại đây.

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính