TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Đa dạng sinh học ở Thừa Thiên Huế: Những thách thức và kiến nghị các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững

Báo cáo này tóm lược về đa dạng sinh học tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ vào những tư liệu công bố gần đây. Do chưa có điều kiện thống kê, tổng hợp toàn bộ dữ liệu nên trước mắt chỉ đề cập chủ yếu đến tính đa dạng ở mức độ loài của tỉnh trên những hệ sinh thái tiêu biểu. Những thách thức đối với đa dạng sinh học và các kiến nghị các giải pháp bảo tồn theo hướng phát triển bền vững cũng được đề cập.


Nghiên cứu khu hệ cá ở sông Hương và phá Tam Giang - Cầu Hai

Nghiên cứu là hướng đến các vấn đề cơ bản liên quan đến những tác động có thể có của dự án hồ chứa nước Tả Trạch lên sông Hương và hệ sinh thái đầm phá Tam Giang nơi mà khu hệ cá được cân nhắc như là đối tượng đáng nghiên cứu nhằm tìm ra những thay đổi lớn có thể ảnh hưởng lên hệ sinh thái thủy sinh sau khi xây dựng hồ chứa. Mục tiêu 1: nhằm hiểu hiện trạng khu hệ cá ở phá Tam Giang-Cầu Hai và sông Hương và nghiên cứu những tác động của dự án hồ chứa Tả Trạch lên khu hệ cá.


Nghiên cứu đánh giá tính dễ tổn thương do thiên tai ở huyện Quảng Điền và Phú Vang

Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực trong xây dựng kế hoạch và thực hiện các chiến lược thích nghi dựa vào cộng đồng thông qua việc xây dựng các kế hoạch chuẩn bị và phối hợp đối phó với thiên tai. Báo cáo cung cấp những kết quả ban đầu về những ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu và thiên tai lên các cộng đồng và cũng như các biện pháp phòng tránh và thích ứng của họ. 


Dự án đánh giá tác động môi trường trong hoạt động thuỷ sản ở Thị trấn Thuận An và xã Vinh Giang thuộc phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế - VIE 9

Báo cáo dự án trình bày những kết quả đạt được thông qua các nghiên cứu đánh giá về tác động môi trường ở hai khu vực nuôi trồng thuỷ sản thuộc Thị Trấn Thuận An, huyện Phú Vang và xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với sự hợp tác với chính quyền và cộng đồng địa phương. Mục tiêu  nhẵm đưa ra một giải pháp quản lý hiệu quả hơn về môi trường nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững hoạt động nuôi trồng thuỷ sản đầm phá.


Water quality & Biodiversity

Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên ở phá Tam Giang - Cầu Hai đã và đang gây suy thoái tài nguyên đầm phá như khai thác cạn kiệt nguồn lợi thuỷ sản, các khu vực nuôi trồng thuỷ sản bị ô nhiễm ngày một gia tăng và phá huỷ các khu sinh cư của nguồn giống thuỷ sản. Bên cạnh đó, các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản, công nghiệp và phát triển du lịch và hoạt động sống hằng ngày của cộng đồng cư dân ven phá cũng đã ảnh hưởng lớn đến môi trường của đầm phá.

Chương trình quan trắc chất lượng nước và đa dạng sinh học được thực hiện nhằm góp phần đánh giá tài nguyên và môi trường, xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác bền vững ở hệ sinh thái đầm phá tiêu biểu này.

Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---