Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 13

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 14

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 15

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 16

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/cmd/maincore.php on line 17
 TT NC QL&PT vùng duyên hải - Chuyên mục
 

TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học PGS.TS. Tôn Thất Pháp

GS Phap

 

Học hàm - học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chuyên môn nghiên cứu: Thực vật học, đa dạng sinh học tảo và quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.

Email: cmdhus@gmail.com


Lý lịch khoa học TS. Trần Anh Tuấn

Tuan
Học hàm - học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn nghiên cứu: Du lịch sinh thái bền vững, Quản lý lưu vực.

Email: tuantrankhmt@gmail.com


Lý lịch khoa học TS. Nguyễn Quang Tuấn

Tuan

 

Học hàm-học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn nghiên cứu: Địa lý tài nguyên môi trường, GIS và Viễn thám.

Email: tuanhuegis@gmail.com


Lý lịch khoa học TS. Hoàng Công Tín

 

Học hàm - học vị: Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Curtin, Australia)

Chuyên môn nghiên cứu: Sinh thái học biển, GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Email: hoangcongtin@gmail.com


Lý lịch khoa học TS. Lương Quang Đốc

Dr Doc

 

Học hàm - học vị: Tiến sĩ

Chuyên môn nghiên cứu: Thực vật học và quản lý tài nguyên môi trường.

Email: luongquangdoc@gmail.com


Lý lịch khoa học TS. Trịnh Đăng Mậu

Mau

 

Học hàm - học vị: Tiến sĩ (Đại học Khon Kean, Thái Lan)

Chuyên môn nghiên cứu: Sinh thái học và phân loại học động vật phù du.

Email: trinhdangmau@gmail.com


Lý lịch khoa học ThS. Nguyễn Thị Thu Hiếu

Hieu

 

Học hàm - học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn nghiên cứu: Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường; Phát triển cộng đồng.

Email: hieunguyenthithu@gmail.com


Lý lịch khoa học ThS. Hồ Nhân Ái

Ai

 

Học hàm - học vị: Thạc sĩ

Chuyên môn nghiên cứu: Luật Quốc tế về môi trường, luật biển – Quản lý biển

Email: hoailuat@gmail.com


Lý lịch khoa học ThS. Phan Thị Thúy Hằng

Hang

 

Học hàm - học vị: Thạc sĩ (Đang là Nghiên cứu sinh của Dự án hợp tác Việt-Bỉ tại Đại học Huế)

Chuyên môn nghiên cứu: Sinh thái học, thực vật học và quản lý tài nguyên môi trường.

Email: thuyhang80vn@yahoo.com

Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---