TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học ThS. Phan Thị Thúy Hằng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Hang

Họ và tên:  PHAN THỊ THÚY HẰNG    Ngày sinh: 22/06/1981

Địa chỉ:  4/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Email:  thuyhang80vn@yahoo.com   Điện thoại:  0935 022350

Học hàm/học vị:   Thạc sĩ (Đang là Nghiên cứu sinh của Dự án hợp tác Việt-Bỉ tại Đại học Huế)   

Nghề nghiệp, chuyên môn:  Sinh thái học, Phân loại học thực vật.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1999 – 2003: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, Đại học Khoa học Huế.

2004 – 2007: Thạc sĩ ngành Sinh học, Đại học Khoa học Huế.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

            - Phân loại học thực vật

            - Đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên môi trường

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2008-2009  Chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường. Đề tài nhánh: Nghiên cứu quản lý các hệ sinh thái rạn san hô ven biển tỉnh Phú Yên.

2007-2008 Đề tài: Điều tra, đánh giá thực trạng các vùng đất ngập nước ven biển tiềm năng tỉnh Phú Yên và đưa ra giải pháp khai thác hợp lý, hiệu quả, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên với sự tham gia cộng đồng.

2007-2008  Đề tài NCCB: Phân loại vi tảo ở đầm phá ven biển tỉnh TT Huế.

2004-2005  Đề tài nhánh “Nghiên cứu tảo độc hại ở đầm Lăng Cô tỉnh Thừa Thiên Huế”, thuộc khuôn khổ đề tài độc lập cấp nhà nước “Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi thủy sản tập trung ven biển, đề xuất những biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra”.

Sách chuyên khảo và giáo trình đã công bố

Tôn Thất Pháp (chủ biên), Lương Quang Đốc, Mai Văn Phô, Lê Thị Trễ, Phan Thị Thuý Hằng và nnk., 2009. Đa dạng sinh học ở phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb. Đại học Huế, 214 tr.

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Thanh Tâm (2014), Tảo Lục phù du và chỉ số dinh dưỡng Chlorophycean ở sông Hương và sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), Tập: 91BA, Số: 3.

Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp, Tống Phước Hoàng Sơn, Nguyễn Quang Tuấn, Lương Quang Đốc, Phạm Ngọc Dũng, Phan Thị Thuý Hằng (2010), Ứng dụng GIS trong phân vùng chức năng và định hướng sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên sinh thái ven biển xã Hương Phong, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc. Nxb. Nông nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh, tr. 232-238.

Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp và nnk. (2010), “Hiện trạng và đề xuất hướng phục hồi thực vật ngập mặn ở đầm Cù Mông, tỉnh Phú yên”. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam 2009. Nxb Đại học Huế, tr. 139-147.

Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Nghĩa Thìn (2009), “Đa dạng thảm thực vật ở vùng cát huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế”, Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, Hội nghị toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội 22/10/2009, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Nxb. Nông nghiệp, tr.508-512.

Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Nghĩa Thìn (2008), “Sự đa dạng về nguồn tài nguyên thực vật ở vùng cát thuộc huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, tập số 30, số 3, tr.91-94.

Mai Văn Phô, Phan Thị Thúy Hằng, Hoàng Việt Hương (2008), “Sự đa dạng của nguồn tài nguyên thực vật ở Khu du lịch phục hồi sức khỏe nước khoáng Thanh Tân, Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế”, Tạp chí nghiên cứu và phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 3 (68), tr.68-72.

Phan Thị Thúy Hằng & Lương Quang Đốc (2005), "Bảy taxa thuộc chi Amphora C. G. Ehrenberg ex F. T. Kützing 1844, bộ tảo Silic lông chim (Pennales) mới phát hiện ở Việt Nam", Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Hội nghị toàn quốc 2005 về nghiên cứu cơ bản trong Khoa học sự sống, Nxb. KH&KT, tr. 150-153.


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  18-05-2011  In
Từ khóa
Phan Thị Thúy Hằng
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---