TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học ThS. Hồ Nhân Ái

LÝ LỊCH KHOA HỌCAi

Họ và tên:   HỒ NHÂN ÁI    Năm sinh:  1979

Địa chỉ: 2/16 Chế Lan Viên – Tp. Huế

Email:  hoailuat@gmail.com   Điện thoại:  0935 555 389

Học hàm/học vị:   Thạc sỹ

Nghề nghiệp, chuyên môn:  Giảng viên đại học về luật quốc tế

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1997-2001: Cử nhân Luật học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

2004-2006: Thạc sĩ chuyên ngành Luật biển – Quản lý biển, Đại học Dalhousie, Canada

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

            - Luật Quốc tế về môi trường

            - Luật và chính sách trong quản lý tài nguyên ven biển

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia

2004  Nghiên cứu xây dựng Luật biển Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Ngân sách nghiên cứu khoa học của Nhà nước.

2008-2009  Biên soạn tài liệu giảng dạy sở hữu trí tuệ trong các trường Cao đẳng, Đại học thuộc lĩnh vực Khoa học Giáo dục. Ngân sách nghiên cứu khoa học của Nhà nước.

2010  Luật Thủy sản Việt Nam trong bối cảnh phát triển bền vững. Ngân sách nghiên cứu khoa học của Nhà nước.

Sách chuyên khảo và giáo trình đã công bố

Hồ Nhân Ái (2006). Pháp luật, Chính sách biển Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững. Sách chuyên khảo, NXB Tư Pháp, Hà Nội (Đồng tác giả).

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

Hồ Nhân Ái (2006). Pháp luật và Chính sách biển Việt Nam: tình trạng hiện tại và hướng phát triển tương lai trong bối cảnh Công ước Luật biển 1982 và Các nguyên tắc Phát triển bền vững. Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ. Đại học tổng hợp Dalhousie, Canada

Hồ Nhân Ái (2006). Cơ chế kiểm soát cảng biển trong Luật hàng hải quốc tế và thực tiễn ở châu Á Thái Bình Dương theo bản ghi nhớ MOU Tokyo 1993. Báo cáo trình bày tại Hội thảo quốc tế “Tuân thủ và thực thi Luật hàng hải quốc tế”, Đồ Sơn-Hải Phòng, Việt Nam, 6/2006.

Hồ Nhân Ái (2007). Nghiên cứu cơ chế Đồng quản lý và Quản lý dựa vào cộng đồng trong quản lý tài nguyên vùng đầm phá Tam Giang – Thừa Thiên Huế. Báo cáo trình bày tại Hội thảo quốc tế “Quản lý biển trong bối cảnh phát triển bền vững” thành phố Iloilo, Philippin, 12/2007.

Hồ Nhân Ái (2007). Các vấn đề cơ bản của Luật biển Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật và chính sách biển. Tạp chí Khoa học. Đại học Huế

Hồ Nhân Ái (2008). Luật biển Canada và xu hướng quản lý biển hiện nay trên thế giới. Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội.

Hồ Nhân Ái (2008). Kiểm soát cảng biển: một thiết chế đảm bảo thực thi luật hàng hải quốc tế. Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, 4/2008.

Hồ Nhân Ái (2009). Quản lý Tổng hợp trong quản lý ven bờ và đại dương: triển vọng ở Việt Nam. Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội.

Hồ Nhân Ái (2010). Xây dựng chính sách biển tổng hợp ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Báo cáo trình bày tại Hội nghị khoa học “Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Khoa Luật – Đại học Huế 12/2010.

Hồ Nhân Ái (2011). Bảo vệ môi trường biển theo Công ước Luật biển 1982. Thông tin pháp lý số 1/2011, Khoa Luật-ĐH Huế.


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Hồ Nhân Ái Luật quốc tế về môi trường
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---