TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học ThS. Nguyễn Thị Thu Hiếu

LÝ LỊCH KHOA HỌCHieu

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HIẾU    Ngày sinh:  05/8/1981

Địa chỉ: 62/2 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Email: hieunguyenthithu@gmail.com         Điện thoại: 0905 234 661

Học hàm/học vị: Thạc sĩ Khoa học

Nghề nghiệp, chuyên môn: Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2000 - 2004: Cử nhân ngành Khoa học môi trường, trường Đại học khoa học, Đại học Huế

2008 - 2010: Thạc sĩ khoa học, ngành Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường, Đại học  Khoa học, Đại học Huế

2010 - 2011: Tu nghiệp ngắn hạn (6 tháng) tại Đại học Kumamoto, Nhật Bản

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

        -  Bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng

        -  Ứng dụng GIS trong quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 2
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---