TT NC QL&PT vùng duyên hải

054-3821710
 

Ngay Dai duong

Dalhousie University

International Union for Conservation of Nature

Canadian International Development Agency

Partnership for Observation of the Global Oceans

Food and Agriculture Organization

Intergovernmental Oceanographic Commission

Duong day nong

Lý lịch khoa học TS. Trần Anh Tuấn

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên:    TRẦN ANH TUẤN    Tuan

Địa chỉ:  Khoa Môi trường, trường ĐHKH - 77 Nguyễn Huệ, TP Huế

Email:  tuantrankhmt@gmail.com   Điện thoại:  054 3821710

Học hàm/học vị:    Tiến sĩ     

Chuyên môn:  Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1987-1991: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học, Đại học Tổng hợp Huế.

1995-1997: Cử nhân Anh Văn, Đại học Tổng hợp Huế.

1996 – 1999: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung tâm Đào tạo từ xa, Đại học Huế.

2000-2002: Thạc sỹ Quản lý Môi trường, Đại học Queensland, Australia.

2005 và 2007: Tu nghiệp về Quản lý tổng hợp lưu vực ở Đại học Dalhousie, Canada.

2007-2010: NCS Môi trường trong PTBV, Trung tâm CRES, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2009: Tu nghiệp về Kỹ thuật tưới hiện đại tại Trung tâm MASHAV , Israel.

2009-2010: Tu nghiệp về Lãnh đạo Môi trường, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

- Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả tài nguyên theo hướng quản lý nhu cầu (DSM).

- Du lịch sinh thái, phát triển bền vững.

- Quản lý môi trường.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Các sách chuyên khảo và giáo trình đã công bố

       Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Thu (2008). Giáo trình Du lịch và Môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội.

        Phạm Khắc Liệu, Trần Anh Tuấn. Giáo trình điện tử Sản xuất sạch hơn. Đại học Huế.

Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế đã công bố

1.    Pham Khac Lieu, Tran Anh Tuan, Nguyen Bac Giang (2011). Current status of public water access and use in rural area of Thua Thien Hue province: the case studies of Dien Loc, Quang Ngan and Quang Tho communes. Hue University - Journal of Science, 6 (69), 65 - 74.

2.    Trần Anh Tuấn (2009). Quản lý nhu cầu nước cấp đô thị ở VN. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN và MT. Số 12, tháng 6/2009.

3.    Trần Anh Tuấn (2009). Các tác động tiêu cực của sự gia tăng nhu cầu nước cấp đô thị ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, chuyên san KHTN, Đại học Huế. Số 53, tháng 10/2009.

4.    Trần Anh Tuấn (2009). Tăng cường quản lý nhu cầu nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước cấp đô thị ở TP Huế. Tạp chí Tài nguyên nước, Hội Thủy lợi Việt Nam. Số 4, 11/2009. 

5.    Lê Văn Thăng và Trần Anh Tuấn (2008). Tăng cường quản lý nhu cầu nước nhằm thích ứng với tình trạng khan hiếm nước ở vùng duyên hải miền Trung. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ Ba. Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. NXB ĐHQG Hà Nội. Trang 499. 

6.    Nguyễn Mộng và Trần Anh Tuấn (2008). Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá các loại hình nuôi trồng thủy sản vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường Nông nghiệp-Nông thôn và Đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. Huế, 22/11/2008.

7.    Trần Anh Tuấn (2006). Xanh hoá ngành khách sạn Việt Nam thông qua Sản xuất sạch hơn. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường, 11-2006.

8.    Lê Văn Thăng, Nguyễn Mộng và Trần Anh Tuấn (2005). Đánh giá tác động của sản xuất và kỹ thuật canh tác ở các trang trại nuôi trồng thủy sản lên môi trường vùng duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 817-823.

Tuan1

Tuan2

Trung Tâm Hợp tác Quốc tế, Bộ ngoại giao Israel  


 TT NC QL&PT vùng duyên hải  11-05-2011  In
Từ khóa
Trần Anh Tuấn
Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2011 Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển vùng duyên hải
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---