lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 24-06-2024 đến ngày 30-06-2024)
NgàySángChiều
Thứ hai
24-06-2024
Thứ ba
25-06-2024

🕒 [09:00] Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Kiến trúc
- Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng TS. Phan Tuấn Anh, Trưởng phòng TC&HC, lãnh đạo Khoa Kiến trúc và cán bộ Khoa Kiến trúc có liên quan
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ tư
26-06-2024

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2024 (Lần thứ 1): Công bố điểm, tiêu chí trúng tuyển các phương thức tuyển sinh sớm của Đại học Huế năm 2024
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học theo Quyết định số 209/QĐ-ĐHH ngày 07/3/2024 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học theo Quyết định số 05/QĐ-HĐTSĐH ngày 08/3/2024 của Hội đồng tuyển sinh đại học;
- Thanh tra tuyển sinh đại học.
- Địa điểm: Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Phó Giám đốc Bùi Văn Lợi, Chủ tịch HĐTS

🕒 [09:00] Ban Giám hiệu làm việc với Khoa Sinh học
- Thành phần: Hiệu trưởng, lãnh đạo Phòng KHTC&CSVC, Tổ trưởng Tổ CSVC và lãnh đạo Khoa Sinh học
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [10:00] Làm việc với Công ty TNHH Takatsu Engineering Việt Nam
- Thành phần: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền, đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV, KHCN&HTQT.
- Địa điểm: Phòng họp A106
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Họp bàn triển khai về việc đưa học liệu điện tử lên hệ thống MOOC
- Thành phần: Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: ĐTĐH&CTSV, KHTC&CSVC; Chủ trì xây dựng các học liệu điện tử; Các cán bộ liên quan.
- Địa điểm: Phòng họp A2.06.
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ năm
27-06-2024

🕒 [08:30] Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm việc với Trường Đại học Khoa học
- Thành phần: Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Ban Giám hiệu, Trưởng phòng TC&HC, Trưởng phòng KHTC&CSVC; Khoa Lịch sử: lãnh đạo Khoa, Trưởng Bộ môn và cán bộ có Giấy mời
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của USAID/Việt Nam
* 14g00-15g00: Đón tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát;
* 15g00-17g00: Đoàn khảo sát làm việc trực tiếp với 4 đơn vị theo cuộc họp.
- Thành phần: Trường ĐHKH: đại diện lãnh đạo Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Sinh học, Khoa Môi trường, Phòng ĐTĐH&CTSV, Phòng KHCN&HTQT.
- Địa điểm: Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu
28-06-2024

🕒 [08:30] Họp Đảng uỷ phiên thường kỳ tháng 6 năm 2024
- Thành phần: Các đồng chí Đảng uỷ viên
- Địa điểm: Phòng họp A2.06
- Người chủ trì: Bí thư Đảng uỷ

🕒 [09:00] [Đại học Huế] Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị Đại học Huế khoá 4, năm học 2024 - 2025
- Thành phần: Các đồng chí học viên trúng tuyển Lớp Trung cấp lý luận chính trị khoá 4 (theo Thông báo số 325-TB/NCT ngày 21/6/2024 của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh).
- Địa điểm: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, số 266 Điện Biên Phủ, TP Huế
- Người chủ trì: Đại diện Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

🕒 [14:00] Họp Hội đồng đánh giá năng lực môn Vẽ Mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc (Đợt 2), kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 236/QĐ-ĐHKH ngày 18/03/2024 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp A.206

- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy
29-06-2024
Chủ nhật
30-06-2024