Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Thông báo về mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Căn cứ Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số: 245/QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 9 năm 2016 của  Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021;

Hiệu trưởng thông báo đến các Phòng, Khoa, các cơ sở liên kết đào tạo và toàn thể học sinh, sinh viên, học viên Cao học, Nghiên cứu sinh được biết những nội dung sau:

  1. Mức thu học phí năm học 2020 - 2021:

STT

Bậc và hệ học

Mức thu

Niên chế

Tín chỉ

1

Đại học hệ Chính quy:

      - Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên

      - Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

 

   385.000 đ/1 tín chỉ

   320.000 đ/1 tín chỉ

2

Đại học Bằng hai, Liên thông CĐ-ĐH (chính quy)

      - Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên

      - Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

 

 

  385.000 đ/1 tín chỉ

  320.000 đ/1 tín chỉ

3

Đại học hệ Không chính quy (Bằng hai, Liên thông CĐ-ĐH,VHVL)

      - Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên

      - Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

 

8.775.000 đ/ học kỳ

7.350.000 đ/ học kỳ

 

 

577.000 đ/1 tín chỉ

480.000 đ/1 tín chỉ

4

Dự bị đại học, cử tuyển

3.920.000 đ/ học kỳ

 

5

Trung học phổ thông

  1.125.000 đ/ học kỳ

 

6

Thạc Sỹ :

      - Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên

      - Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

8.775.000 đ/ học kỳ

7.350.000 đ/ học kỳ

 

7

Tiến Sỹ:

      - Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên

      - Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

14.625.000 đ/ học kỳ

12.250.000 đ/ học kỳ

 

 

 

8

Dự bị Tiến Sỹ:

      - Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên

      - Nhóm ngành Khoa học xã hội

 

2.340.000 đ/ tháng

1.960.000 đ/ tháng

 

 

  1. Thời gian nộp học phí:

Sinh viên và học viên Cao học nộp học phí vào Tài khoản của Nhà trường qua thẻ ATM; Học sinh, NCS nộp học phí trực tiếp tại tổ Kế họach Tài chính (Tầng 2, Nhà A trong giờ hành chính) hoặc chuyển khoản vào tài khoản 129000015186 tại ngân hàng Công thương TT Huế (Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế ). Thời gian nộp học phí bắt đầu từ đầu mỗi học kỳ và chậm nhất là 07 ngày trước ngày thi học phần đầu tiên của mỗi học kỳ.

Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ ngừng thu học phí và những học sinh, sinh viên, học viên SĐH chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ không được dự thi các môn học.

Thông báo này được gửi đến các Phòng, Khoa, toàn thể học sinh, sinh viên, học viên Cao học, Nghiên cứu sinh, các cơ sở liên kết đào tạo biết để thực hiện.

HIỆU TRƯỞNG

Tải toàn văn file thông báo tại đây

Người đăng: Administrator