Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông báo Kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học; đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học tại Trường Đại học Khoa học, năm 2022

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học; đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học, năm 2022, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

1. Ngành đào tạo

STT

Mã ngành

Tên ngành

Loại hình đào tạo

Chỉ tiêu

Thời gian đào tạo

1

7520501

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

Liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

2

7320101

Báo chí

Liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học

60

2,0 năm

Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

3

7760101

Công tác xã hội

Liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

4

7310205

Quản lý nhà nước

Liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

5

7480201

Công nghệ thông tin

Liên thông từ trung cấp/cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học

40

2,0 năm

Thời gian đào tạo có thể được rút ngắn hoặc kéo dài tùy thuộc vào khối lượng kiến thức được chuyển điểm và miễn trừ của sinh viên.

2. Tổ chức đào tạo: Sinh viên học vào các buổi tối và các ngày cuối tuần theo hệ thống tín chỉ.

3. Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

II. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Hồ sơ

- 01 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Khoa học);

- 01 bản sao giấy khai sinh;

- 01 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

- 02 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm (không tính ảnh đã dán trên phiếu đăng ký dự thi);

- 01 bản sao hợp lệ học bạ trung học phổ thông (đối với thí sinh tham gia xét tuyển, thí sinh thi tuyển không nộp bản sao học bạ);

- 01 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng hoặc đại học;

- 01 bản sao hợp lệ bảng điểm trung cấp, cao đẳng hoặc đại học.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc qua bưu điện. Hồ sơ nộp qua bưu điện được tính theo dấu bưu điện của ngày gửi.

2. Thời gian tuyển sinh

2.1. Tuyển sinh đợt 1

- Hạn cuối nhận hồ sơ:           16h00 ngày 15/06/2022.

- Thời gian thi tuyển:   ngày 25/06/2022 và 26/06/2022 (đối với hình thức thi tuyển).

2.3. Tuyển sinh đợt 2

- Hạn cuối nhận hồ sơ:           16h00 ngày 15/09/2022.

- Thời gian thi tuyển:   ngày 24/09/2022 và 25/09/2022 (đối với hình thức thi tuyển).

2.4. Tuyển sinh đợt 3

- Hạn cuối nhận hồ sơ:           16h00 ngày 15/12/2022.

- Thời gian thi tuyển:   ngày 24/12/2022 và 25/12/2022 (đối với hình thức thi tuyển).

2.4. Tuyển sinh đợt 4

- Hạn cuối nhận hồ sơ:           16h00 ngày 15/03/2023.

- Thời gian thi tuyển:           ngày 25/03/2023 và 26/03/2023 (đối với hình thức thi tuyển).

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học

- Địa chỉ:              77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Người liên hệ:   Cô Trần Thị Kim Phượng.

- Điện thoại: 091 4418040, Email: phuong_ktk@yahoo.com.

Chi tiết cụ thể thông báo xem tại nội dung đính kèm sau:

NOIDUNGTHONGBAO

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV