Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông báo tuyển sinh đào tạo ngắn hạn Chương trình "Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản" năm 2020

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đào tạo ngắn hạn Chương trình “Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản” Khóa 01, năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên đã tốt nghiệp ngành Công tác xã hội; Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo năm thứ 3, ngành Công tác xã hội.

2. Hình thức và thời gian đào tạo: Học tập trung, từ tháng 9 năm 2020 đến hết tháng 5 năm 2021 (theo kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Nhà trường).

3. Địa điểm học tập: Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Chỉ tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV