Lịch thi cao học học kì 2 năm học 2018-2019, khóa năm 2018 (Chính thức)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 13-05-2019

Chi tiết xem tại LINK.

Đề nghị các anh chị học viên hoàn thành học phí trước khi vào phòng thi.

Trân trọng.

 

 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=4136)