Dự kiến lịch thi học kì 2 năm học 2018-2019, khóa năm 2018-2020 (Hệ cao học)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 03-05-2019

Chi tiết xem tại link.

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, hoặc qua số điện thoại điện thoại: 0234. 3837380 trước ngày 13/5/2019.

Đề nghị các anh chị học viên hoàn thành học phí trước khi vào phòng thi.

Trân trọng.

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=4127)