Dự kiến danh sách xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2019
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 19-03-2019

Chi tiết xem tại link.

Mọi phản hồi vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Huế, điện thoại: 0234. 3837380, Email:  dtsdh.hue@husc.edu.vn.  

Trân trọng.

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=4093)