Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 16-01-2019

Toàn văn

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019

 

            Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, căn cứ thông báo số 1534/TB-ĐHH ngày 13 tháng 11 năm 2018 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo kế hoạch cụ thể về tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh: 23 chuyên ngành có trong Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 của Đại học Huế.

 1.1.        Lý luận văn học (mã số: 8220120),

1.2.        Văn học Việt Nam (mã số: 8220121),

1.3.        Ngôn ngữ học (mã số: 8220240),

1.4.        Triết học (mã số: 8220301),

1.5.        Lịch sử thế giới (mã số: 8220311),

1.6.        Lịch sử Việt Nam (mã số: 8220313),

1.7.        Dân tộc học (mã số: 8310310),

1.8.        Sinh học thực nghiệm (mã số: 8420114),

1.9.       Công nghệ sinh học (mã số: 8420201),

1.10.   Vật lý chất rắn (mã số: 8440104),

1.11.   Quang học (mã số: 8440109),

1.12.   Hoá vô cơ (mã số: 8440113),

1.13.   Hoá hữu cơ (mã số: 8440114),

1.14.   Hoá phân tích (mã số: 8440118),

1.15.   Hoá lý thuyết và hoá lý (mã số: 8440119),

1.16.   Kỹ thuật địa chất (mã số: 8520501),

1.17.   Địa lý tài nguyên và môi trường (mã số: 8440220),

1.18.   Khoa học môi trường (mã số:8440301),

1.19.   Kiến trúc (mã số: 8580102),

1.20.   Toán ứng dụng (mã số: 8460112),

1.21.   Khoa học máy tính (mã số: 8480101),

1.22.   Quản lý tài nguyên và môi trường (mã số: 8850101).

1.23. Công tác xã hội   (mã số: 8760101).

2. Thời gian thi tuyển:

Ngày 30 & 31/3/2019.

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: (Phát hành và thu nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện)

* Phát hành và thu nhận trực tiếp:

Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/2/2019.

* Phát hành online và thu nhận qua đường bưu điện (phải gửi EMS):

Từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 18/2/2019 (để kiểm tra và yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu cần thiết).

4. Kinh phí tuyển sinh:

+ Lệ phí phát hành hồ sơ: 30.000đ/bộ.

            + Lệ phí xử lý hồ sơ: 100.000đ/bộ.

+ Lệ phí thi: 1.000.000đ/thí sinh, nộp qua tài khoản của Đại Học Huế, số tài khoản 177010000003814, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Huế.

5. Thời gian đăng ký bổ túc kiến thức:

Từ ngày thông báo đến ngày 18/1/2019.

6. Thời gian bổ túc kiến thức:

Từ ngày 21/1/2019 đến ngày 18/2/2019.

7. Thời gian đăng ký ôn tập:

Từ ngày thông báo tuyển sinh đến ngày 15/2/2019.

8. Thời gian hướng dẫn đề cương ôn tập:

Từ ngày 18/2/2019 đến ngày 25/3/2019.

9. Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ:

* Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ

+ Địa điểm phát hành và thu nhận trực tiếp: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học; 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế; ĐT: 0234.3837380; Email: dtsdh.hue@husc.edu.vn.

+ Địa chỉ phát hành hồ sơ online: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc.

+ Địa chỉ thu nhận hồ sơ qua bưu điện: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học; 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế; ĐT: 0234.3837380; Email: dtsdh.hue@husc.edu.vn.

            + Ngoài điểm phát hành và thu nhận hồ sơ tại Huế, thí sinh có thể liên hệ để mua và nộp hồ sơ tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông.

* Mọi thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Tầng 3, nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Huế. Điện thoại: 0234.3837380.

Email: dtsdh.hue@husc.edu.vn. Website: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc.

 

Nơi nhận:

- BGH (để biết);

- Các Khoa có ĐTSĐH;

- Lưu VT, SĐH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                PGS.TS. Võ Thanh Tùng

 

 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=4048)