Lịch thi học kì 1 năm 2018-2019 (Chuyên ngành Hóa Phân tích)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 09-10-2018

Chi tiết xem tại link.

Đề nghị các anh chị chuyên ngành Hóa phân tích hoàn thành học phí trước khi thi. Trân trọng cám ơn.

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=3954)