Thời khoá biểu khóa năm 2016(Hệ cao học) - Cập nhật ngày 27.12.2016
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 27-12-2016

Toàn văn

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 - 2017, khóa năm 2016:

Lịch học các học phần chuyên ngành tải tại đây

Lịch  học Triết chung Khối Khoa học xã hội tải tại đây

Lịch học Triết chung Khối Khoa học tự nhiên tải tại đây

Lịch Anh văn tại đây

 

Mọi thông tin phản hồi về lịch học xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Huế, tầng 3, Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế. 

Điện thoại: 054 3837380.

(From: http://www.husc.edu.vn/saudaihoc/news.php?readmore=3181)