Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế Điều khoản sử dụng
Cập nhật lần cuối: 18-05-2019

Quy định đối với việc đăng ký thành viên:

Chúng tôi không bắt buộc bạn phải đăng ký làm thành viên nếu bạn chỉ tham quan website này (chỉ đọc các bài viết trên Website và trong Diễn đàn). Việc đăng ký thành viên là hoàn toàn tự do. Trước khi đăng ký, bạn phải tuân thủ các quy tắc và chính sách chi tiết dưới đây:

Nếu vi phạm chúng tôi sẽ tước quyền lợi thành viên mà không cần phải báo trước.

Ban Quản trị website trường Đại học Khoa học Huế.

(From: http://www.husc.edu.vn/)