Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 47

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 47
 Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế Danh sách các học phần nằm trong ngân hàng đề thi/ câu hỏi thi
Gửi bởi hkson vào lúc 24-10-2011

Toàn văn
DANH SÁCH NHỮNG HỌC PHẦN ĐÃ CÓ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ĐỀ THI
(tính đến tháng 4/2012)
TT Mã học phần Tên học phần Khoa
1 BAO2012 Truyền thông đại chúng Báo chí - TT
2 BAO3013 Cơ sở lý luận báo chí Báo chí - TT
3 BAO4092 Báo phát thanh Báo chí - TT
4 BAO4102 Các thể loại báo chí phát thanh Báo chí - TT
5 BAO2022 Pháp luật về báo chí Báo chí – TT
6 TIN1013 Tin học đại cương CNTT
7 TIN1023 Tin học đại cương CNTT
8 TIN3013 Ngôn ngữ lập trình bậc cao CNTT
9 TIN3023 Toán rời rạc CNTT
10 TIN3042 Nguyên lý hệ điều hành CNTT
11 DCH2012 Trắc địa đại cương ĐL-ĐC
12 DCH2023 Địa chất đại cương ĐL-ĐC
13 DCH2042 Thạch học đá Magma ĐL-ĐC
14 DCH2072 Địa mạo và trầm tích đệ tứ ĐL-ĐC
15 DCH2082 Địa chất thủy văn đại cương ĐL-ĐC
16 DCH2092 Kỹ thuật khoan ĐL-ĐC
17 DCH3012 Tinh thể học đại cương ĐL-ĐC
18 DCH3022 Quang học tinh thể ĐL-ĐC
19 DCH3052 CN khai thác và CB khoáng sản ĐL-ĐC
20 DCT3012 Cơ sở địa chất công trình ĐL-ĐC
21 DCT3013 Đất đá xây dựng  ĐL-ĐC
22 DLY1012 Địa lý học đại cương ĐL-ĐC
23 DLY1022 Dân số học và phát triển ĐL-ĐC
24 DLY1032 Khí tượng - khí hậu đại cương ĐL-ĐC
25 DLY3013 Cơ sở địa lý tự nhiên ĐL-ĐC
26 DLY3022 Thủy văn đại cương ĐL-ĐC
27 DLY3042 Địa mạo đại cương ĐL-ĐC
28 DLY3052 Cơ sở thổ nhưỡng và ĐLTN ĐL-ĐC
29 DLY3102 Địa lý KT - XH Việt Nam  ĐL-ĐC
30 HOA1012 Hóa đại cương 1 Hóa học
31 HOA1013 Hóa học đại cương Hóa học
32 HOA1023 Hóa học đại cương A2 Hóa học
33 HOA2012 Hóa học hữu cơ Hóa học
34 HOA2042 Hóa học vô cơ 2 Hóa học
35 HOA2152 Hóa lý Hóa học
36 KTR3013 Phương pháp sáng tác kiến trúc Kiến trúc
37 CTX4012 Nhập môn công tác xã hội Lịch sử
38 CTX4032 Công tác xã hội cá nhân Lịch sử
39 LIS1012 Lịch sử văn minh thế giới Lịch sử
40 LIS1022 Văn hóa Việt Nam Đại cương Lịch sử
41 LIS1032 Lịch sử mỹ thuật phương Đông và VN Lịch sử
42 LIS1052 Các tộc người ở phương Đông và VN Lịch sử
43 LIS3142 Nhân học đại cương (thi chung Dân tộc học ĐC) Lịch sử
44 LIS3172 Lịch sử tư tưởng phương Đông và VN Lịch sử
45 CTX3152 Mại dâm, ma túy - Vấn nạn và các giải pháp Lịch sử 
46 CTX4042 Công tác xã hội với nhóm Lịch sử 
47 LIS3012 Nhập môn Sử học và LS Sử học Lịch sử 
48 LIS3022 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại I Lịch sử 
49 LIS3033 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại II Lịch sử 
50 LIS3042 Lịch sử Việt Nam cận đại I Lịch sử 
51 LIS3052 Lịch sử Việt Nam cận đại II Lịch sử 
52 LIS3062 Lịch sử Việt Nam hiện đại I Lịch sử 
53 LIS3092 Lịch sử thế giới cận đại I Lịch sử 
54 LIS3232 Các con đường cứu nước trong PT GPDT ở Châu Á  Lịch sử 
55 LIS3272 Lịch sử tôn giáo thế giới Lịch sử 
56 LIS3302 Lịch sử Việt Nam đại cương  Lịch sử 
57 LIS4052 Kinh tế - xã hội Việt Nam thời hiện đại Lịch sử 
58 LIS4102 Nông nghiệp, nông thôn VN thời đổi mới Lịch sử 
59 LIS4472 Một số vấn đề về lịch sử - văn hóa Huế Lịch sử 
60 LIS5012 Phương pháp luận NCKH Lịch sử 
61 LIS5022 Các di tích LSVH và danh thắng VN Lịch sử 
62 LIS5042 1 số vấn đề về LSVH Champa Lịch sử 
63 LIS5062 Lịch sử văn minh Việt Nam  Lịch sử 
64 CTR1022 Tư tưởng Hồ Chí Minh LLCT
65 CTR1033 Đường lối cách mạng của ĐCSVN LLCT
66 CTR1012 Những NLCB của CNMLN 1 Lý luận chính trị
67 CTR1013 Những NLCB của CNMLN 2 Lý luận chính trị
68 TRI1012 Mỹ học đại cương Lý luận chính trị
69 TRI3022 LSTH Ấn Độ cổ - trung đại Lý luận chính trị
70 TRI3025 LSTH Hy Lạp – La Mã cổ đại Lý luận chính trị
71 MTR1012 Môi trường và phát triển Môi trường
72 MTR3012 Cơ sở khoa học môi trường Môi trường
73 NNH1012 Cơ sở ngôn ngữ học Ngữ văn
74 NNH1022 Tiếng Việt thực hành (thi chung mã NNH1022) Ngữ văn
75 NNH2022 Từ vựng học và ngữ nghĩa học tiếng Việt Ngữ văn
76 NNH2102 Thực hành văn bản tiếng Việt Ngữ văn
77 NNH2404 Ngữ âm học tiếng Việt Ngữ văn
78 NNH3022 Ngữ dụng học Ngữ văn
79 VAN2012 Phương pháp luận NCKH Ngữ văn
80 VAN3083 Văn học Trung Quốc Ngữ văn
81 VAN3093 Văn học Pháp Ngữ văn
82 VAN4022 Văn học Nhật Bản - Hàn Quốc Ngữ văn
83 VAN4052 Văn học Hy Lạp - Đức Ngữ văn
84 VAN5102 Văn học trung đại Việt Nam  Ngữ văn
85 VAN5132 Văn học phương Tây Ngữ văn
86 SIN1012 Sinh học đại cương Sinh học
87 SIN2012 Tế bào học Sinh học
88 SIN2022 Mô học Sinh học
89 SIN2032 Sinh học phát triển Sinh học
90 SIN2093 Sinh lý học động vật Sinh học
91 SIN2122 Thống kê sinh học Sinh học
92 SIN2143 Động vật không xương sống Sinh học
93 SIN3013 Thực vật học Sinh học
94 SIN3032 Nấm học Sinh học
95 TOA1022 Cơ sở toán Toán
96 TOA1034 Phép tính vi tích phân hàm một biến Toán
97 TOA1043 Phép tính vi phân hàm nhiều biến Toán
98 TOA1052 Phép tính tích phân hàm nhiều biến Toán
99 TOA1122 Thống kê xã hội học Toán
100 TOA2022 Xác suất – Thống kê Toán
101 TOA2072 Phương trình vi phân Toán
102 TOA2083 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán Toán
103 VLY1012 Vật lý đại cương 1 Vật lý
104 VLY1022 Vật lý đại cương  2 Vật lý
105 XHH3033 PP luận và PP cụ thể trong nghiên cứu XHH Xã hội học
106 XHH1012 Xã hội học đại cương Xã hội học
107 XHH2012 Xã hội học đại cương 1 Xã hội học
108 XHH2013 Xã hội học đại cương 2 Xã hội học
Danh sách này gồm có 108 học phần (không kể 02 học phần thi chung)

chung c? gamuda, bi?t th? gamuda, li?n k? gamuda, chung c? goldseason, chung c? valencia, chung c? imperia sky garden,Imperia Sky Garden, Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,

Bi?t th? Vinhomes RiverSide, The Manor Central Park, Ecopark tu?n chu,t?c s?a, chung c? gold season, biet thu gamuda, Bi?t th? Gamuda, bi?t th? gamuda gardens, D? n tn hong minh, cho thu ch r? gi r?, cho thu ch r?, c??i h?i, in k? y?u, in th? nh?a, My lm cm, my p cm vin, ph?c h?i tc h? t?n, t?i ?en h?c vi?n qun y, in l?ch t?t, in l?ch t?t 2017, t? ch?c s? ki?n, cho thu ch r? t?i h n?i, chung c? flc ??i m?, the golden palm l v?n l??ng, d? n the golden palm l v?n l??ng
B?ng gi Chung c? Imperia SkyGarden,Gi bn Chung c? Imperia 423 Minh Khai,Gi bn Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Chung c? Imperia Sky Garden,M?t b?ng Imperia Sky Garden 423 Minh Khai,Ti?n ?? thanh ton c?n h? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ?? thanh ton Imperia Sky GardenKhai,Ti?n ch Chung c? Imperia Sky Garden,Ti?n ch d? n Imperia Sky Garden,Ti?n ch Imperia Sky Garden,Thng tin chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan chung c? Imperia Sky Garden,T?ng quan d? n Imperia Sky Garden,V? tr Chung c? Imperia Minh Khai,V? tr Chung c? Imperia Sky Garden,V? tr Imperia Sky Garden
bn bi?t th? ??n l?p gamuda,bi?t th? ??n l?p gamuda,gi bi?t th? ??n l?p gamuda,bn bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? song l?p gamuda,bi?t th? gamuda city,gamuda garden,li?n k? gamuda giai ?o?n 2,bi?t th? li?n k? gamuda,li?n k? gamda,lien ke gamuda,shophouse gamuda
t? ch?c s? ki?n,thu bn gh?,thu gian hng,thu nh b?t,thu phng b?t,thu nh b?t ,t? ch?c ?m c??i tr?n gi,t? ch?c h?i ngh?,t? ch?c l? h?i,t? ch?c khai tr??ng,t? ch?c l? kh?i cng,T? ch?c thnh l?p cng ty,T? ch?c h?i ngh? h?i th?o,t? ch?c s? ki?n qu?ng co,t? ch?c s? ki?n cng ty,t? ch?c s? ki?n thi?u nhi,t? ch?c ?m c??i
Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
D? n Bi?t th? bi?n D? n Condotel D? n Ecopark Gamuda Gardens Chung c? Paragon Tower Ph?m Hng D? n Parkcity Vinhomes Riverside Chung c? Ecogreen city D? n Parkhill times city Chugn c? fivestar kimgiang
Chung c? central point Chung c? CT36 ??nh cng Chung c? Athena Complex 379 Bi?t th? d??ng n?i Chung c? Times City Chung c? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh Chung c? Home City Trung Knh Chung c? The Golden An Khnh Chung c? Tabudec Plaza Chung c? Sapphire Palace Chung c? Star Tower 283 Kh??ng Trung Chung C? CT3 C? Nhu? Chung c? Vinhomes Arcadia C?u Di?n Chung c? 36 Ph?m Hng Chung c? Capital Garden D? n Xun Ph??ng Viglacera Chung c? Golden Palace L V?n L??ng Chung c? L?c H?ng Lotus Chung c? Five Star Garden Chung c? Sun Square Chung c? Green Pearl 378 Minh Khai Chung c? Diamond Blue 69 Tri?u Khc chung c? Vinhomes Tr?n Duy H?ng Chung c? Vinhomes tr?n Duy h?ng Chung c? Th?ng Long Number One Bi?t th? Giao L?u
bi?t th? li?n k? h n?i, ?nh gi d? n b?t ??ng s?n h n?i gamuda land bo nh ??t b?t ??ng s?n g5 tin t?c b?t ??ng s?n Bi?t th? Vinpearl
chung c? ciputra ciputra chung c? the link 345 ciputra v? tr chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? the link ciputra ti?n ch chung c? ciputra m?t b?ng chung c? the link cuputra m?t b?ng c?n h? the link ciputra b?ng gi chung c? ciputra gi bn chung c? the link ciputra ti?n ?? thanh ton the link ciputra bi?t th? ciputra bi?t th? ciputra h n?i
vinhomes th?ng long d? n vinhomes th?ng long v? tr vinhomes th?ng long ti?n ch vinhomes th?ng long m?t b?ng thi?t k? vinhomes th?ng long ti?n ?? vinhomes th?ng long b?ng gi vinhomes th?ng long ti?n ?? thanh ton vinhomes th?ng long n?i th?t vinhomes th?ng long bi?t th? long h?ng bi?t th? long khnh bi?t th? long ph bi?t th? long c?nh ty bi?t th? long c?nh ?ng
bi?t th? d??ng n?i t?ng quan bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i ti?n ch bi?t th? d??ng n?i m?t b?ng bi?t th? d??ng n?i thi?t k? bi?t th? d??ng n?i b?ng gi bi?t th? d??ng n?i n?i th?t bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i gi bn bi?t th? d??ng n?i ti?n ?? bi?t th? d??ng n?i v? tr bi?t th? d??ng n?i bi?t th? d??ng n?i
vinhomes riverside v? tr bi?t th? vinhomes riverside ti?n ch bi?t th? vinhomes riverside m?t b?ng bi?t th? vinhomes riverside b?ng gi bi?t th? vinhomes riverside ti?n ?? thanh ton bi?t th? vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside long bin bi?t th? hoa anh ?o vinhomes riverside bi?t th? hoa b?ng l?ng vinhomes riverside bi?t th? hoa s?a vinhomes riverside bi?t th? vinhomes riverside
chung c? royal park l v?n thim chung c? the golden palm imperia sky garden bi?t th? gamuda chung c? d.le roi soleil D.Le Roi Soleil chung c? qu?ng an ty h?
Chung c? An Bnh City T?ng quan d? n chung c? An Bnh City V? tr chung c? An Bnh City Ti?n ch chung c? An Bnh City M?t b?ng chung c? An Bnh City N?i th?t chung c? An Bnh City Ti?n ?? thanh ton chung c? An Bnh City B?ng gi chung c? An Bnh City
Chung c? Anland T?ng quan d? n chung c? Anland Ti?n ch chung c? Anland V? tr chung c? Anland Nam C??ng Ti?n ?? d? n chung c? Anland Gi bn chung c? Anland

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=761)