Lịch thi kỳ thi tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên đợt 1 năm 2019
Gửi bởi admin vào lúc 17-04-2019

Lịch thi môn chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch giảng viên và Lịch thi môn kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học kỳ thi tuyển dụng viên chức ngạch giảng viên đợt 1 năm 2019:

 


Toàn văn

Tải file lịch thi tại đây

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=4115)