Lịch thi đấu giải bóng đá nam 7 người CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI - năm 2019
Gửi bởi admin vào lúc 12-04-2019

Lịch thi đấu giải bóng đá nam 7 người CB, VC, LĐ Đại học Huế lần thứ XVI - năm 2019


Toàn văn

Tải file tại đây.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=4111)