lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 25-01-2021 đến ngày 31-01-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
25-01-2021

🕒 [08:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Huỳnh Trường Ngọ, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 1259/QĐ-ĐHKH ngày 30/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:30] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 8h30 - 9h30: Khoa Môi trường
- Từ 9h30 - 10h00: Trung tâm Nghiên cứu và CGCN môi trường Miền trung
- Từ 10h00 - 11h00: Viện nghiên cứu hoạt chất sinh học
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên - Nghiên cứu viên (Khoa, Trung tâm), các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [13:30] [Đại học Huế] Đại học Huế làm việc với Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
- Thành phần: Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [14:00] [Đại học Huế] 1. Từ 14g00 - 15g00: Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế.
2. Từ 15g00 - 17g00: Họp Ban Nữ công Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
- Thành phần: 1.
- Thường trực Công đoàn ĐHH;
- Ban Nữ công Công đoàn ĐHH.
2.
- Thường trực Công đoàn ĐHH;
- Ban Nữ công Công đoàn ĐHH;
- Trưởng/Phụ trách Ban Nữ công các CĐCS trực thuộc.
- Địa điểm: Phòng họp II.10, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHH

🕒 [14:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Lê Lâm Sơn, ngành Hóa hữu cơ
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 859/QĐ-ĐHH ngày 24/9/2020 và 1220/QĐ-ĐHH ngày 18/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h00: Trung tâm Tin học (CHUYỂN QUA SÁNG THỨ 4)
- Từ 15h00 - 16h00: Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển Vùng duyên hải
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị, Chuyên viên - Nghiên cứu viên... Trung tâm có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [15:00] [Đại học Huế] Hội nghị Triển khai Kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021 và Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2021.
- Thành phần: - PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng;
- Cán bộ phụ trách khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [16:00] [Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế mở rộng
- Thành phần: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V.
- Các đồng chí Bí thư Đoàn các trường đại học thành viên, Bí thư Đoàn Trường Du lịch; Bí thư Đoàn Khoa GDTC và Bí thư Đoàn Cơ sở Cơ quan Đại học Huế
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Bí thư Đoàn Đại học Huế

Thứ ba
26-01-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Công bố Quyết định, tiến hành Thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Thành phần: * Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-ĐHH ngày 15/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường Đại học Khoa học:
- PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng các Phòng/Tổ có liên quan đến nội dung thanh tra;
- Trưởng các bộ phận khác có liên quan theo điều động của Hiệu trưởng.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Trưởng Đoàn thanh tra và Lãnh đạo Trường

🕒 [08:30] Lãnh đạo Nhà trường đi thăm chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiện.
- Thành phần: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN và Chủ tịch Hội SV Trường; Chủ tịch Hội CCB; đại diện Phòng TC&HC.
- Địa điểm: 77 Nguyễn Huệ, TP Huế
- Người chủ trì:

🕒 [09:30] Tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Vietko Bio
- Thành phần: Hiệu trưởng; Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT và chuyên viên có liên quan
- Địa điểm: Phòng khách Hiệu trưởng
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [15:00] Họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Thành phần: Thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Q. Chủ tịch Hội đồng trường

Thứ tư
27-01-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Nguyễn Mậu Thành, ngành Hóa phân tích
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 1921/QĐ-ĐHH ngày 11/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:00] Làm việc với công ty cổ phần công nghệ số Digitech và GS. Lê Thành Nhân, Giám đốc Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT)
- Thành phần: Hiệu trưởng; Q.chủ tịch Hội đồng Trường; đại diện lãnh đạo các Khoa: CNTT, Toán, Điện, Điện tử &CNVL, Môi trường; đại diện lãnh đạo phòng ĐTĐH&CTSV
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [08:00] Nghiệm thu giáo trình của PGS.TS. Hoàng Thị Kim Hồng, GVCC Khoa Sinh học
- Thành phần: Thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng Đa năng, Khoa XHH&CTXH, tầng 2 Nhà K
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [09:00] Thanh tra, kiểm tra Trung tâm Tin học theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị, Chuyên viên - Nghiên cứu viên... Trung tâm có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [10:00] Họp Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng: Triển khai kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2020-2021 và kế hoạch năm 2021
- Thành phần: Ban Chấp hành Đoàn Trường; Bí thư LCĐ, CĐ trực thuộc
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đoàn trường

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Ban Thẩm định Đề án thành lập Trường Trung học phổ thông chuyên trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
- Thành phần: * Đại học Huế:
Thành viên Ban Thẩm định theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHH ngày 20/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế.
* Trường ĐHKH:
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng Phòng TCHC và chuyên viên có liên quan;
- Tổ soạn thảo Đề án.
- Địa điểm: Phòng họp I.7 số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGD Trương Quý Tùng - Trưởng Ban Thẩm định

🕒 [14:00] [Đại học Huế] 1. Từ 14g00 - 15g00: Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2. Từ 15g00 - 17g00: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
- Thành phần: 1. Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.
2.
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHH;
- Ban Thanh tra Nhân dân Đại học Huế nhiệm kỳ 2018-2020;
- Chủ tịch các CĐCS trực thuộc;
- Lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHH và chuyên viên liên quan.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

🕒 [15:30] Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng
- Thành phần: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

Thứ năm
28-01-2021

🕒 [07:30] Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân
- Thành phần: Cán bộ, viên chức và lao động của Trường có nhu cầu
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [08:00] Lễ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)
- Thành phần: Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Nhà trường
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [09:30] Họp Đảng ủy mở rộng
- Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các Chi bộ
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
- Thành phần: - Đại diện Thường trực - PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền
- Ban Tuyên giáo và văn phòng cấp ủy cơ sở.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH

🕒 [14:00] Gặp mặt cán bộ chủ chốt nhân dịp đầu năm 2021 và Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020
- Thành phần: BTV Đảng ủy; Q. Chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Sinh viên Nhà trường; Chủ tịch Hội CCB; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị; 03 Nhà giáo được công nhận chức danh PGS năm 2020
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Đoàn Minh Triết, ngành Lịch sử thế giới
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 916b/QĐ-ĐHH ngày 08/10/2020 và 1270/QĐ-ĐHKH ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Phòng Đa năng, Khoa XHH&CTXH, tầng 2 Nhà K
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:30] Công đoàn Trường Đại học Khoa học tặng quà Tết Nguyên đán năm 2021 cho toàn thể Viên chức và Người lao động
- Thành phần:
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường

🕒 [15:00] Họp Tổ Ứng dụng CNTT về việc triển khai đưa IDC vào sử dụng
- Thành phần: Thành viên Tổ theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng

Thứ sáu
29-01-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế NCS Đoàn Mạnh Dũng, ngành Hóa phân tích
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 1933/QĐ-ĐHH ngày 11/12/2020 của Giám đốc Đại học Huế, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] Chương trình trao học bổng và quà tết "Sẻ chia yêu thương - Tết sum vầy" của HSV Nhà trường.
- Thành phần: Hiệu trưởng, Ban tổ chức, Đại biểu mời, BTV Đoàn Trường, Ban Chấp hành HSV Trường, sinh viên được nhận học bổng và sinh viên được nhận quà tết.
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Chủ tịch HSV Nhà trường

🕒 [17:00] Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng
- Thành phần: Ban Chấp hành CĐCS, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Kế toán, Thủ quỹ và Chuyên trách VPCĐ
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Trường

Thứ bảy
30-01-2021

🕒 [14:00] Chương trình tập huấn định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Hóa Châu
- Thành phần: Tổ Quảng bá tuyển sinh, Tổ hỗ trợ tuyển sinh, CLB Báo chí – HUSC, sinh viên hỗ trợ.
- Địa điểm: Trường THPT Hóa Châu – Quảng An, Quảng Điền, TT. Huế
- Người chủ trì: Tổ Quảng bá tuyển sinh

Chủ nhật
31-01-2021

🕒 [07:45] Chương trình trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh khối 11 Trường THPT Đặng Trần Côn
- Thành phần: Đại diện BGH: PGS.TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng
Tổ Quảng bá tuyển sinh; Đại diện BCN các Khoa: Toán, ĐĐT&CNVL, Kiến trúc, CNTT, Hóa học, ĐL-ĐC, Môi trường, Sinh học, BC-TT; cán bộ đầu mối phụ trách hướng dẫn sinh viên của Khoa
- Địa điểm: Hội trường A1 và Các Khoa
- Người chủ trì: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng

🕒 [13:45] Chương trình trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh khối 12 Trường THPT Đặng Trần Côn
- Thành phần: Đại diện BGH: PGS.TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng
Tổ Quảng bá tuyển sinh; Đại diện BCN các Khoa: Toán, ĐĐT&CNVL, Kiến trúc, CNTT, Hóa học, ĐL-ĐC, Môi trường, Sinh học, BC-TT; cán bộ đầu mối phụ trách hướng dẫn sinh iên của Khoa
- Địa điểm: Hội trường A1 và các Khoa
- Người chủ trì: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng