V/v nhận Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa năm 2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 24-01-2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học khóa năm 2017 đến tại Phòng Đào tạo Sau đại học nhận Quyết định giao đề tài luận văn. 

Trân trọng.

 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=4055)