Lịch thi phụ học kì 1 năm học 2018-2019, khóa năm 2017 & 2018 (chính thức)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 13-02-2019

Xem tại đây.

Mọi thông tin phản hồi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học, Đại Học Huế.

Tầng 3, Nhà A, 77 Nguyễn Huệ, Huế

Điện thoại: 0234.3837380, Email: dtsdh.hue@husc.edu.vn.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=4039)