lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 30-11-2020 đến ngày 06-12-2020)
NgàySángChiều
Thứ hai
30-11-2020

🕒 [07:30] Từ ngày 30/11 đến 04/12/2020, Đoàn Kiểm tra học chính và hành chính của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị theo kế hoạch.
- Thành phần: Đoàn Kiểm tra theo QĐ của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Tại các đơn vị trong Trường
- Người chủ trì: Trưởng đoàn

🕒 [08:30] Họp Tập thể lãnh đạo Trường
- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám hiệu
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [15:00] Trao quà ủng hộ học sinh khó khăn
- Thành phần: PGS. TS. Trần Ngoc Tuyền - PHT; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; đại diện Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên trường; lãnh đạo Khoa Địa lý - Địa chất
- Địa điểm: Trường THPT Trần Văn Kỷ
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [15:30] [Đại học Huế] Họp Đảng ủy Đại học Huế
- Thành phần: Đảng ủy viên Đại học Huế
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Thứ ba
01-12-2020

🕒 [10:00] Họp Hội đồng lương Trường
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [13:30] Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 13h30- 14h15: HĐ số 01
- 14h15- 15h00: HĐ số 02
- 15h00- 15h45: HĐ số 04
- 15h45- 16h30: HĐ số 11
- 16h30- 17h15: HĐ số 13
- Thành phần: (HĐ theo QĐ số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020)
- Địa điểm: Phòng họp nhà A
- Người chủ trì: PGS.TS. Võ Thanh Tùng - CTHĐ

🕒 [16:00] [Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế
- Thành phần: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Đại học Huế.
- Chủ tịch Hội CCB các đơn vị trực thuộc.
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

Thứ tư
02-12-2020

🕒 [07:30] Hội nghị Đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm học 2020 - 2021 (Kèm theo chương trình Hội nghị).
- Thành phần: - Đại biểu đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng ban Nữ công và Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
- Cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng là đại biểu chính thức do Hội nghị toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị bầu.
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn Trường

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Lê Vũ Trường Giang
- Thành phần: * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHH ngày 07/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [15:00] Họp Ban tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ năm 2020
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định 1041/QĐ-ĐHKH ngày 18/11/2020 của Hiệu trưởng.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ năm
03-12-2020

🕒 [07:30] Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 7h30- 8h15: HĐ số 08
- 9h45- 10h30: HĐ số 03
- 10h30- 11h15: HĐ số 10
- Thành phần: Theo QĐ số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp nhà A
- Người chủ trì: PGS.TS. Hà Văn Hành

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2019 - 2020 và tuyên dương thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
- Thành phần: Đại diện BGH (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng); đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV; Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên; Sinh viên được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế); Sinh viên được điều động (theo Công văn của Đại học Huế).
- Địa điểm: Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [14:00] Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 14h00- 14h45: HĐ số 05
- 14h45- 15h30: HĐ số 06
- 15h30- 16h15: HĐ số 12
- 16h15- 17h00: HĐ số 14
- Thành phần: HĐ theo QĐ sô 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp nhà A
- Người chủ trì: PGS.TS. Trần Ngọc Tuyền

Thứ sáu
04-12-2020

🕒 [08:00] Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp Đại học Huế năm 2021.
- 8h- 8h45: HĐ số 07
- 8h45 - 9h30: HĐ số 09
- Thành phần: Theo QĐ số 1616/QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Phòng họp nhà A
- Người chủ trì: Người chủ trì: PGS.TS. Hà Văn Hành

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Huế
- Thành phần: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Bảo vệ Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Anh Rô
- Thành phần: * Đại học Huế:
- Thành viên Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHH ngày 21/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Ban ĐT&CTSV: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Trường ĐHKH: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách.
* Nghiên cứu sinh và những người quan tâm.
- Địa điểm: Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy
05-12-2020

🕒 [08:00] Tập huấn Nâng cao khả năng áp dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học
- Thành phần: Theo Thông báo số 02/CV-EASTEM ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Tầng 2 Nhà K
- Người chủ trì: Ban Tổ chức

Chủ nhật
06-12-2020