ĐIỂM CAO HỌC KHÓA NĂM 2017
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 11-12-2018

Toàn văn

Chi tiết xem tại đây

Các trường hợp học viên có điểm TB học phần dưới 4,0 đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo SĐH để làm thủ tục đăng ký học lại. Hạn cuối đăng ký: 08/11/2018

Nếu có vấn đề gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo SĐH tầng 3 nhà A, số điện thoại: 02343837380

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3994)