Tham gia lớp học trực tuyến về Hàn Quốc Ngày nay
Gửi bởi maithi vào lúc 29-08-2018

Đại học Huế vừa có thông báo đến quý đơn vị thông tin về khoá học trực tuyến do Giáo sư thuộc Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc giảng dạy, thông tin cụ thể như sau:


Toàn văn

1. Tên khoá học: Hàn Quốc ngày nay (Understanding Modern Korea)

Đây là khoá học được Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc thiết kế dành cho các học viên có nền tảng kiến thức về lịch sử và văn hoá Hàn Quốc hiện đại hoặc muốn kiểm tra chuyên sâu về các vấn đề xã hội và kinh tế của Hàn Quốc đương đại.

2. Hình thức và ngôn ngữ giảng dạy:
Khoá học sẽ do Giáo sư Đại học Kyung Hee giảng dạy TRỰC TUYẾN bằng Tiếng Anh

3. Thời gian đăng ký học:

Từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 08 năm 2018.

4. Thời gian học:

Từ ngày 04 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11 năm 2018 (thời khoá biểu sẽ được sắp xếp sau khi học viên đăng ký)

5. Địa chỉ đăng ký:

Học viên có nhu cầu tham dự khoa học vui lòng đăng ký trực tuyến tại: http://esurvey.hce.edu.vn/?id=47  

 

 

 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3922)