Thông báo về việc tham gia Sáng kiến thành phố thông minh - Bình Dương 2018
Gửi bởi ctsv vào lúc 25-07-2018

Ngày 20/7/2018, Nhà trường nhận được công văn về việc hỗ trợ phổ biến thông tin về Cuộc thi Sáng kiến thành phố thông minh - Bình Dương năm 2018. Đây là Cuộc thi dành cho các bạn sinh viên thể hiện tài năng và phát triển các ý tưởng, sáng kiến của mình.

 


Toàn văn

Nội dung

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3897)