lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 19-10-2020 đến ngày 25-10-2020)
NgàySángChiều
Thứ hai
19-10-2020

🕒 [09:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020
- Thành phần: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ ba
20-10-2020

🕒 [14:00] Họp Ban Thường vụ Đảng ủy
- Thành phần: Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [15:00] Họp Đảng ủy
- Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

Thứ tư
21-10-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 08g00 - 08g45: Hội đồng số 08;
* 08g45 - 09g30: Hội đồng số 03;
* 09g30 - 10g15: Hội đồng số 04;
* 10g15 - 11g00: Hội đồng số 07.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 08g00 - 08g45: Hội đồng số 13;
* 08g45 - 09g30: Hội đồng số 05;
* 09g30 - 10g15: Hội đồng số 14;
* 10g15 - 11g00: Hội đồng số 12.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 14g00 - 14g45: Hội đồng số 09;
* 14g45 - 15g30: Hội đồng số 01.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 14g00 - 14g45: Hội đồng số 02;
* 14g45 - 15g30: Hội đồng số 06;
* 15g30 - 16g15: Hội đồng số 11.
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Thứ năm
22-10-2020

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Họp bàn kế hoạch triển khai Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 – 2021
- Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: PGĐ Huỳnh Văn Chương

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân
- Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;

- Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [14:00] Họp bàn về biên soạn và xuất bản giáo trình đại học
- Thành phần: Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng), Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV, Trưởng phòng TC&HC, Trưởng các Khoa.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng

🕒 [16:00] [Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế về công tác quy hoạch nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027
- Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V
- Địa điểm: Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Bí thư Đoàn Đại học Huế

Thứ sáu
23-10-2020

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2020
- Thành phần: Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

Thứ bảy
24-10-2020
Chủ nhật
25-10-2020