Điểm cao học khóa năm 2016 (Khối Khoa học tự nhiên)
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 21-06-2018

Toàn văn

Học viên xem chi tiết tại đây.

Có vấn đề gì thắc mắc xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học qua số điện thoại 02343837380.

Xin cám ơn./.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3880)