Thông báo về việc sử dụng chứng chỉ B2 của NCS
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 17-06-2018

Chi tiết xem tại link.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3875)