Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận nội bộ ĐHNN, ĐHH cho HVCH
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 17-06-2018

Chi tiết xem tại đây.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3874)