lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 26-07-2021 đến ngày 01-08-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
26-07-2021

🕒 [08:00] Lãnh đạo Nhà trường gặp mặt cán bộ của Trường là Thương binh và con Liệt sĩ
- Thành phần: - Thường trực Đảng ủy; Q.Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính;
- Cán bộ của Trường là Thương binh, con Liệt sĩ.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [08:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Nhi Phương, khóa năm 2017, ngành Hoá phân tích
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 371/QĐ-ĐHKH ngày 10/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm
- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Tầng 2, Nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [08:30] Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Huế
- Thành phần: Thường trực Đảng ủy; Q.Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; cán bộ có liên quan
- Địa điểm: Xe xuất phát tại cổng 77 Nguyễn Huệ
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [09:30] Thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chiện
- Thành phần: Thường trực Đảng ủy; Q.Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; cán bộ có liên quan.
- Địa điểm: Phong Điền, TT Huế
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

Thứ ba
27-07-2021

🕒 [08:30] Họp bàn hợp tác đào tạo chương trình "Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản"
- Thành phần: Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV, KHCN&HTQT, KHTC&CSVC; lãnh đạo Khoa XHH&CTXH và các cán bộ liên quan do Khoa bố trí
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Họp Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [15:30] Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng mở rộng
- Thành phần: - Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng;
- Trưởng các đơn vị (Cấp trưởng vắng cấp phó đi thay).
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ tư
28-07-2021

🕒 [07:30] [Đại học Huế] Họp Hội đồng Đại học Huế
(Bố trí ngồi giãn cách, tuân thủ quy định 5K)
- Thành phần: - Đại biểu (có giấy mời);
- Thành viên Hội đồng ĐHH;
(đại biểu và thành viên Hội đồng ở ngoài thành phố Huế tham dự họp trực tuyến).
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng ĐH Huế

🕒 [09:00] Họp Hội đồng tuyển dụng (V/v xét cho viên chức chuyển công tác)
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2021 của Giám đốc Đại học Huế;
(Thành viên dự họp tuân thủ nghiêm quy tắc 5K phòng chống dịch COVID-19)
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì:

🕒 [16:00] Họp Hội đồng đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 241/QĐ-ĐHKH của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ năm
29-07-2021

🕒 [08:00] Họp Tập thể lãnh đạo Trường
- Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy; Q. Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [08:00] Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng tiếp công dân
- Thành phần: Cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu
- Địa điểm: Phòng khách Hiệu trưởng
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

🕒 [09:00] Họp Đảng ủy
- Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy

🕒 [14:00] Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
- Thành phần: Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu
30-07-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Hội nghị cán bộ chủ chốt Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 1)
(Bố trí ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm 5K)
- Thành phần: * Các trường đại học, viện thành viên:
- Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ sở; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Viện trưởng, Phó Viện trưởng.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

🕒 [08:00] Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Thị Kim Dung, khóa năm 2016, ngành Hoá phân tích
- Thành phần: Hội đồng theo Quyết định số 387/QĐ-ĐHKH ngày 21/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.
- Địa điểm: Phòng Đa chức năng, Tầng 2, Nhà K, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] [Đại học Huế] Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2025-2030 (Bước 2)
- Thành phần: Đảng ủy viên ĐHH
- Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

Thứ bảy
31-07-2021
Chủ nhật
01-08-2021