Thông báo nộp học phí học kì 2 năm học 2017-2018 sau đại học
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 23-05-2018

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo khẩn đến các học viên cao học và nghiên cứu sinh hoàn thành học phí học kì 2 năm học 2017-2018. Nộp trước 14h00 ngày 25/5/2018 tại phòng Kế hoạch tài chính, tầng 2, nhà A.

Nếu chưa đóng học phí sẽ không được thi học kì 2 năm học 2017-2018.

Trân trọng.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3856)