lỊCH CÔNG TÁC

(Từ ngày 18-01-2021 đến ngày 24-01-2021)
NgàySángChiều
Thứ hai
18-01-2021

🕒 [10:30] Họp phương án giữ xe sinh viên năm 2021
- Thành phần: Ban Giám hiệu; lãnh đạo phòng KHTC&CSVC; đại diện đơn vị hợp đồng giữ xe sinh viên
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Sinh học
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Địa lý - Địa chất
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, Nghiên cứu viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

Thứ ba
19-01-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý I năm 2021
- Thành phần: Hiệu trưởng
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [14:00] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Ngữ văn
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Lý luận chính trị
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [14:00] Hội nghị giao ban cố vấn học tập năm học 2020-2021
- Thành phần: Hiệu trưởng; PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cố vấn học tập các Khoa; đại diện lãnh đạo các Phòng: KHTC&CSVC, KT&BĐCLGD; lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV và chuyên viên liên quan.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [15:30] [Đại học Huế] Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế
- Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên Đảng ủy ĐH Huế
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Thứ tư
20-01-2021

🕒 [08:00] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 8h00 - 9h30: Khoa Kiến trúc
- Từ 9h30 - 11h00: Khoa Báo chí - Truyền thông
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [09:30] Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế do TS. Nguyễn Thị Hoa - Giảng viên Khoa Lý luận chính trị làm chủ nhiệm
- Thành phần: Thành viên theo QĐ số 17/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2021 và các cán bộ có quan tâm
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

🕒 [14:00] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Phòng KT-BĐCLGD
- Từ 15h30 - 17h00: Trung tâm TT&TV
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Chuyên viên có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [14:00] Đoàn kiểm tra kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019, B2020 và cấp Đại học Huế mã số DHH2019, DHH2020
- Thành phần: Thành viên đoàn kiểm tra theo QĐ số 1728/QĐ–ĐHH ngày 30 tháng 11 năm 2020 và các chủ nhiệm đề tài ĐHH 2019 chưa nghiệm thu và B2019 có xin gia hạn
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [15:00] Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học bằng thứ 2 ngành Báo chí, hệ vừa làm vừa học
- Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại điện lãnh đạo các Phòng chức năng, lãnh đạo Khoa Báo chí – Truyền thông, Sinh viên lớp Báo chí K2017-B2-TTH
- Địa điểm: Hội trường A1
- Người chủ trì: Trưởng Ban tổ chức

Thứ năm
21-01-2021

🕒 [08:00] [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân
- Thành phần: - PGĐ Trương Quý Tùng;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng ĐHH; Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
- Địa điểm: Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi
- Người chủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng

🕒 [08:00] Họp bàn việc thành lập Ban Biên tập Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021 – 2023
- Thành phần: Hiệu trưởng; Trưởng, phó Ban biên tập Tạp chí KH&CN Trường; Trưởng phòng KHCN&HTQT và TC&HC.
- Địa điểm: Phòng họp Nhà A
- Người chủ trì: Hiệu trưởng

🕒 [14:00] Thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo kế hoạch năm học 2020-2021
- Từ 14h00 - 15h30: Khoa Lịch sử
- Từ 15h30 - 17h00: Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
- Thành phần: Đoàn thanh tra, kiểm tra nội bộ; Trưởng, Phó đơn vị và Văn thư Khoa, Chuyên viên, các Trợ lý Khoa có liên quan nội dung thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1209/KH-ĐHKH ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng
- Địa điểm: Văn phòng các đơn vị
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

🕒 [14:00] Tham gia Ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2021 tại Trường THPT Nguyễn Huệ
- Thành phần: Tổ Quảng bá tuyển sinh, đội sinh viên hỗ trợ.
- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ, 83 Đinh Tiên Hoàng
- Người chủ trì: Tổ Quảng bá tuyển sinh

🕒 [15:00] Giám đốc Đại học Huế gặp mặt các Giáo sư nhân dịp đầu năm 2021
- Thành phần: Các Giáo sư của Đại học Huế
- Địa điểm: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
- Người chủ trì: Giám đốc Đại học Huế

🕒 [15:00] Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan đào tạo 1
- Thành phần: PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng TC&HC và chuyên viên phụ trách theo dõi Khối
- Địa điểm: Học viện Âm nhạc Huế
- Người chủ trì: Trưởng khối Thi đua đào tạo 1 năm 2021

Thứ sáu
22-01-2021

🕒 [08:00] Kiểm tra định kỳ các Công đoàn bộ phận thuộc CĐCS Trường Đại học Khoa học năm học 2020 – 2021:
- 8h00 – 8h45: CĐBP Khoa Hóa học;
- 8h45 – 9h30: CĐBP Khoa Sinh học;
- 9h30 – 10h15: CĐBP Phòng Tổ chức và Hành chính.
- Thành phần: Đoàn kiểm tra số 1 theo Quyết định số 05/QĐ-CĐ ngày 12/01/2021 của BCH CĐCS; Ban Chấp hành các CĐBP được kiểm tra.
- Địa điểm: Văn phòng Công đoàn
- Người chủ trì: Trưởng đoàn kiểm tra

Thứ bảy
23-01-2021

🕒 [14:00] Chương trình tập huấn Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Hương Thủy
- Thành phần: Tổ Quảng bá tuyển sinh, tổ xây dựng bài giảng hướng nghiệp, đội sinh viên hỗ trợ.
- Địa điểm: Trường THPT Hương Thủy, Dạ Lê, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
- Người chủ trì: Tổ Quảng bá tuyển sinh

Chủ nhật
24-01-2021