Thông báo ngày hội tuyển dụng và tư vấn việc làm cho HVCH và NCS trường ĐHKH
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 10-05-2018

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo đến toàn học viên cao học và nghiên cứu sinh được biết để tham gia.

Chi tiết toàn bộ thông báo xem tại đây.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3845)