Lịch th đấu giả bóng đá nam 7 người CB, VC, LĐ Đại học Huế năm 2018
Gửi bởi admin vào lúc 16-04-2018

LỊCH THI ĐẤU

Giải bóng đá nam (7 người) CB, VC, LĐ Đại học Huế

Lần thứ XV, năm 2018

Tải ở file đính kèm TẠI ĐÂY

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3831)