HỌC BỔNG THẠC SĨ CHƯƠNG TRÌNH OKAYAMA - HUẾ
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 09-04-2018

HỌC BỔNG THẠC SĨ CHƯƠNG TRÌNH OKAYAMA - HUẾ GIỮA ĐẠI HỌC HUẾ, VIỆT NAM & TRƯỜNG ĐẠI HỌC OKAYAMA, NHẬT BẢN.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập vào website:

http://www.okayama-u.ac.jp/user/hue/

Liên hệ và gửi hồ sơ:

VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC OKAYAMA TẠI HUẾ, VIỆT NAM

ĐẠI HỌC HUẾ, SỐ 04 LÊ LỢI, TP. HUẾ

Tel/Fax: +84-234-3.834480   Email: vnoffice@cc.okayama-u.ac.jp

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3822)