Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHH NCS Nguyễn Thị Tường Loan
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 09-04-2018

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS  Nguyễn Thị Tường Loan khóa năm 2014, chuyên ngành Sinh lý học người và động vật,  mã số 62 42 01 04 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của học sinh tiểu học tại tỉnh Bình Định

- Thời gian:  8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3820)