Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic 2018
Gửi bởi ctsv vào lúc 03-04-2018

Sinh viên căn cứ các tiêu chí để đăng ký tham gia.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Công tác HSSV.

SĐT: 0944455136

Link: 

https://www.panasonic.com/vn/corporate/sustainability/panasonic-scholarship-program.html#.WrHVRejFLIU

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3814)