Thông báo về việc tuyển chọn vận động viên tham gia Đại hội Thể dục Thể thao Đại học Huế lần thứ IV năm 2018
Gửi bởi ctsv vào lúc 29-03-2018

Toàn văn

Nội dung

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3807)