Thông báo Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa năm 2016
Gửi bởi saudaihoc vào lúc 02-02-2018

Đại diện Lớp trưởng học viên cao học nhận Quyết định cho từng chuyên ngành tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

Thông báo.

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3757)