Thông báo về việc bố trí chỗ ở tại Ký túc xá sinh viên Đại học Huế trong học kỳ II năm học 2017-2018
Gửi bởi ctsv vào lúc 15-01-2018

Toàn văn

Nội dung

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3738)