Thông báo về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ
Gửi bởi ctsv vào lúc 26-12-2017

Thời gian: 13h30 ngày 02/01/2018

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi, Huế.

Ghi chú: Sinh viên nhận học bổng mang trang phục chỉnh tề, nữ mặc áo dài, nam mặc áo sơ mi thắt caravat.


Toàn văn

Danh sách

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3715)