4 nhà khoa học của Trường được phê duyệt đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ năm 2017 – đợt 2.
Gửi bởi maithi vào lúc 22-12-2017

Ngày 20/12/2017, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) – Ông Trần Quốc Khánh đã ký quyết định số 239/QĐ – HĐQL – NAFOSTED về việc phê duyệt danh mục gồm 174 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ năm 2017 – đợt 2. 


Toàn văn

Theo đó, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế vinh dự có được 4 đề tài của 4 nhà khoa học được phê duyệt đợt này gồm:

1. Đề tài “Nghiên cứu cấu trúc và bản chất liên kết hoá học của một số hệ phức kim loại chuyển tiếp chứa phối tử pentamethylcyclopentadienyl (Cp*) và nhóm 13 diyl (Ecp*)1;2(E = B – Tl) bằng tính toán hoá lượng tử” do TS. Nguyễn Thị Ái Nhung, Khoa Hoá học (Mã số đề tài 104.06-2017.303)

2. Đề tài “Thiết kế các vật liệu nano đa chức năng trên nền oligomer của polysaccharide tự nhiên áp dụng trong nông nghiệp” do GS.TS. Trần Thái Hoà, Khoa Hoá học (Mã số đề tài 104.06-2017.311)

3. Đề tài “Biểu hiện gen chitinase (chi42) của Trichoderma asperellum trong cây lạc (Arachis hypogaea) để tăng sức đề kháng bệnh héo rũ gốc mốc trắng do nấm Sclerotium rolfsii gây ra của GS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc, Khoa Sinh học. (Mã số đề tài 106.02-2017.346)

4. Đề tài “Nghiên cứu lượng hoá sinh khối các thảm rong và cỏ vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ” do TS. Hoàng Công Tín, Khoa Môi Trường (Mã số đề tài 106.06-2017.340).

(From: http://www.husc.edu.vn/news.php?readmore=3708)